Promotie: Merel Borger (Vrije Universiteit)

Digitale technologie en publieksparticipatie in de journalistiek en de vraag wat telt als ‘echte’ journalistiek

Datum: 18 oktober 2016, 13.45
Locatie: Aula
Titel:
Participatory Journalism. Rethinking Journalism in the Digital Age?
Promotor: prof.dr. I. Costera Meijer, dr. A.M.J. van Hoof, dr. J.M. Sanders

De komst van digitale technologie heeft de verwachting opgeroepen dat iedereen voortaan zou kunnen deelnemen aan het maken en verspreiden van nieuws. Op basis van literatuurstudie, kwalitatieve analyse van diepte-interviews en inhoudsanalyse van nieuwsberichten onderzocht Merel Borger hoe participatieve ontwikkelingen in de journalistiek invloed hebben op conventionele opvattingen over wat telt als journalistiek en wie telt als journalist.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE