Universitair Docenten Cultuurwetenschappen – Open Universiteit

Universitair Docenten Cultuurwetenschappen

Open Universiteit Heerlen
Deadline: 17 januari 2021

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als universitair docent geeft u mee gestalte aan de herprofilering en verbreding van het klassiek kunst- en cultuurwetenschappelijk curriculum, met nieuwe focus op de culturele dimensie van actuele maatschappelijke kwesties (bijvoorbeeld rond mobiliteit en migratie, nieuwe media en technologische innovatie).  Dit betekent dat u naast het verzorgen van onderwijs ook actief betrokken bent bij de ontwikkeling van cursussen. Als onderzoeker draagt u bij aan een onderzoeksprogramma dat er mede op gericht is cultuurwetenschappelijke methodieken en kennis in te zetten in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden.

FUNCTIE-EISEN
  • U bent gepromoveerd binnen het SSH-domein
  • U heeft ervaring met de ontwikkeling van universitair bachelor- en masteronderwijs, en met het werken in een digitale leeromgeving. U bent in het bezit van de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs), of bent bereid de nodige stappen te zetten tot het behalen ervan.
  • Uw onderzoek heeft geresulteerd in internationale publicaties en zichtbaarheid binnen het publieke domein; u heeft zich aantoonbaar ondernemend en kansrijk getoond op het gebied van externe onderzoeksfinanciering
  • U bent inventief en omgevingsbewust; u ziet kansen om ontwikkelingen in de maatschappij te vertalen naar het werkterrein van de cultuurwetenschappen
  • U werkt graag en gemakkelijk samen, en beschikt over een netwerk binnen en buiten de universitaire wereld (of de bereidheid en kwaliteiten om dat op te bouwen)
  • U heeft affiniteit met profiel, doelstelling en waarden van de Open Universiteit, zoals neergelegd in het instellingsplan
  • Uw wetenschappelijke achtergrond/opleiding draagt bij aan een verbreding van het interdisciplinaire profiel van de Faculteit Cultuurwetenschappen. U bent in staat vanuit die achtergrond (gedacht wordt aan de expertisegebieden van media, digitalisering en Europese/internationale studies) bruggen te slaan naar de in de faculteit aanwezige expertise op de gebieden van kunst- en cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschap en filosofie.
ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 3 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld. Inschaling vindt plaats in maximaal salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127 bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, kinderopvang en ouderschapsverlof.

Van de kandidaat wordt verwacht dat, zodra dit in het kader van COVID-19 mogelijk is, hij/zij (minimaal) 2 dagen in Heerlen aanwezig is.

Meer informatie: Universitair Docenten Cultuurwetenschappen — AcademicTransfer