Synergy Award 2022

[English below]

Oproep aan alle promovendi in de Sociale en Geesteswetenschappen: ben jij klaar om een impact te maken op de maatschappij?

Impact doet ertoe

Jonge wetenschappers bevinden zich vaak aan het front van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Toch hebben ze niet altijd de tijd, het netwerk of de middelen om innovatieve ideeën om te zetten naar maatschappelijke impact. NWO biedt een helpende hand. Elk jaar vaardigt NWO de Synergy Award uit voor het meest aantrekkelijke, gedurfde of aansprekende idee voor maatschappelijke impact in de Sociale en Geesteswetenschappen. Ben jij een promovendus, of ben je recent gepromoveerd? En denk jij dat jouw onderzoek een positieve impact op de maatschappij kan maken? Schrijf je dan voor 5 november in!

‘’Synergy ’21 was zowel superspannend als zenuwslopend’’

Lara Solms (Universiteit van Amsterdam) nam deel aan de vorige Synergy Award en won de finale met haar Phd Unplugged podcast. In haar podcast worden gemeenschappelijke uitdagingen waar promovendi mee te maken krijgen besproken. Op die manier hoopt ze het bewustzijn voor het welzijn van promovendi te vergroten en een gemeenschapsgevoel te creëren onder promovendi van alle disciplines. ‘’Het is een geweldige kans om je onderzoek naar de echte wereld te brengen. Deelname aan de wedstrijd heeft mijn passie om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk zeker een boost gegeven. Zonder Synergy ’21 zou onze coaching podcast PhD Unplugged er niet zijn.’’

Over de Award

Met de Synergy Award wil NWO promovendi een start bieden om hun wetenschappelijke inzichten in te zetten voor de samenleving. Vier kandidaten krijgen de kans om hun communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens een intensieve workshop. Vervolgens pitchen de vier kandidaten hun idee tijdens Synergy ’22 op 3 februari 2022. Een jury en het publiek stemmen gezamenlijk welk idee zij het meest aantrekkelijk en indrukwekkend vinden. De winnaar ontvangt €2.500 en krijgt de mogelijkheid om de voortgang van het onderzoek te presenteren tijdens Synergy ’23.

Vragen? Neem contact met ons op via Synergy@nwo.nl.

Benieuwd hoe je mee kan doen? Schrijf je nu in via: https://www.synergy22.nl/synergy-award/

Wil je naast de Synergy Award ook vormgeven aan het programma van Synergy’22? Dien een idee in voor een breakout-sessie via: https://www.synergy22.nl/submit-a-breakout/


Calling all PhDs in the Social Sciences and the Humanities: are you ready to make an impact on society?

Scientific impact matters

Young researchers often are at the forefront of scientific innovation, but don’t always have the time, network or financial means to translate those innovative insights into societal impact. NWO offers a helping hand. Each year, NWO hands out the Synergy Award for the most enticing, daring or compelling societal impact idea in the Social Sciences and the Humanities. Are you a PhD-candidate, or have you recently attained your PhD degree? And do you think your research can positively impact society? Then sign up before November 5th!

“Synergy ’21 was both super exciting and nerve-wracking”

Lara Solms (University of Amsterdam) participated in the previous Synergy Award and won the finals with her Phd Unplugged podcast. Her podcast discusses common challenges that PhD students face. In this way, she hopes to raise awareness for the well-being of PhD students and create a sense of community among PhD students of all disciplines. ”It’s a great opportunity to bring your research to the real world. Participating in the competition definitely boosted my passion for bridging the gap between science and practice. Without Synergy ’21, our coaching podcast PhD Unplugged would not be here”.

About the Award

With the Synergy Award, NWO offers PhD candidates a head start in employing their research ideas for a better society. Four candidates will be offered the opportunity to further enhance their communicative skills during an intensive workshop. The four candidates will then pitch their idea during Synergy ’22, on February 3th 2022. Both a jury and the public will vote for the most enticing and impressive idea. The winner will receive a prize of €2.500 and will get the opportunity to present their progress during Synergy ‘23.

Questions? Contact us at Synergy@nwo.nl.

Wondering how to join? Sign up now via: https://www.synergy22.nl/synergy-award/

Want to help create the programme for Synergy’22 beyond the Synergy Award? Submit an idea for a breakout session: https://www.synergy22.nl/submit-a-breakout/