Symposium & Workshop: Critical city-making: exploring design approaches for imagining smart urban futures

— for Dutch, see below —
Symposium & Workshop “Critical city-making: exploring design approaches for imagining smart urban futures”
4-5 July 2023 | Utrecht University & Amsterdam University of Applied Science
During this two-day event we explore the potential of creative methods and critical design approaches for smart urban governance questions. The event is organized as part of Utrecht University’s focus area Governing the Digital Society, by the special interest group (SIG) “Inclusion in the Datafied City”, in collaboration with partners. Day 1 consists of an expert meeting and keynote talks by four leading designers/researchers on creative practices. Day 2 consists of a hands-on critical making workshop, where interdisciplinary teams will work on a case of the smart scanning car, lead by Tessa Steenkamp (http://tessasteenkamp.com).
About the event
In recent years there has been an increasing interest among academics and practitioners in methodological crossovers to address what are perceived as complex urban problems on an unprecedented scale in novel ways. A variety of designerly approaches have been advanced to criticize and speculate about ‘smart urban futures’. These approaches emphasize making as a creative and critical form of engagement and practice. How can these approaches inform humanities and social sciences research? With this event we examine some of them and assess their potential for breaking out the techno-solutionist discours that remains dominant in smart city visions.
Program (work in progress)

Day 1 – 4 July 2023: Expert session & conference in Amsterdam

9:30 – 12:00 Morning Expert session on invitation.

Afternoon Symposium

1) 13:00 – 13:45 Danielle Arets
2) 13:45 – 14:30 Letizia Chiappini
3) 15:00 – 15:45 Roy Bendor
4) 15:45 – 16:30 Emiel Rijshouwer
5) 16:30 – 1700 Tessa Steenkamp
17:00 Final thoughts & drinks!


Day 2 – 5 July 2023: Workshop Critical city-making in Utrecht

Day 2 consists of a hands-on full-day workshop for (post-)graduate students, PhDs, and others interested. We will work on a hands-on case study that deals with smart urban technology, namely the scan car. The workshop is developed and lead by Tessa Steenkamp: http://tessasteenkamp.com/

More information and registration (free): https://urbaninterfaces.sites.uu.nl/critical-city-making/
Organizers: 
Utrecht University: Michiel de Lange (SIG “Inclusion in the Datafied City” focus area Governing the Digital Society), Nanna Verhoeff, Sigrid Merx ([urban interfaces] research group & Open Cities Platform.
Amsterdam University of Applied Science: Martijn de Waal (Civic Interaction Design lectorate) & The Centre of Expertise Creative Innovation and its SPRONG Network ‘Learning in Transitions’.
———————NL———————
Symposium & Workshop “Critical city-making: exploring design approaches for imagining smart urban futures”
4-5 juli 2023 | Utrecht University & Amsterdam University of Applied Science
https://urbaninterfaces.sites.uu.nl/critical-city-making/
Gedurende dit tweedaagse event verkennen we de potentie van creatieve methoden en kritische designbenaderingen for vraagstukken rondom de slimme stad (smart city) en ’smart urban governance’. Het initiatief wordt mede georganiseerd vanuit het focusgebied “Governing the Digital Society” (Universiteit Utrecht), en het lectoraat Civic Interaction Design (Hogeschool van Amsterdam). Dag 1 bestaat uit een kleinschalige expert meeting en een viertal inspirerende keynote talks door toonaangevende ontwerpers/onderzoekerd met ruime ervaring op het geboied van creatieve designpraktijken. Dag 2 bestaat uit een hands-on ‘critical making’ workshop, waarbij interdisciplinaire teams samenwerken aan een concrete case rondom de smart scanning car, ontwikkeld en geleid door Tessa Steenkamp (http://tessasteenkamp.com).
Over het event
In de afgelopen jaren is er een toenemende interesse van academici en creatieve professionals in methodologische kruisbestuivingen om op nieuwe manieren complexe stedelijke vraagstukken op te pakken. Een groot aantal ontwerpbenaderingen probeert op kritische en speculatieve wijze te kijken naar hoe ‘smart urban futures’ eruit zouden kunnen zien en te verkennen hoe een breder publiek hierover kan meepraten. Hierbij gaat het om maken als een kritische én creatieve praktijk van engagement. Hoe kunnen deze creatieve benaderingen het onderzoek van geesteswetenschappers en sociale wetenschappers verrijken? Met dit event onderzoeken we enkele van deze benaderingen en kijken we naar hun potentieel om uit het techno-solutionist discours te breken dat nog vaak dominant is in toekomstvisies van de slimme stad.
Programma 

Dag 1 – 4 July 2023: Expertsessie & symposium in Amsterdam

9:30 – 12:00 Expertsessie op uitnodiging

Middagsymposium

1) 13:00 – 13:45 Danielle Arets
2) 13:45 – 14:30 Letizia Chiappini
3) 15:00 – 15:45 Roy Bendor
4) 15:45 – 16:30 Emiel Rijshouwer
5) 16:30 – 1700 Tessa Steenkamp
17:00 Slotdiscussie & borrel

Dag 2 – 5 July 2023: Workshop Critical city-making in Utrecht

Dag2 bestaat uit een volle dag workshop for (post-)graduate students, PhDs, en andere geïnteresseerden, over de vraag wat een ‘critical making’ aanpak kan betekenen voor smart scanning cars in Gemeente Amsterdam. Ontwikkeld door en onder leiding van Tessa Steenkamp: http://tessasteenkamp.com/.

Meer informatie & registratie (gratis): https://urbaninterfaces.sites.uu.nl/critical-city-making/
Organisatie: 
Utrecht University: Michiel de Lange (focusgebied Governing the Digital Society), Nanna Verhoeff & Sigrid Merx ([urban interfaces] research group & Open Cities Platform.
Amsterdam University of Applied Science: Martijn de Waal (Civic Interaction Design lectorate) & The Centre of Expertise Creative Innovation and its SPRONG Network ‘Learning in Transitions’.