Sieperda-symposium over nieuwscultuur in Fryslân!

De Friese nieuwsmedia stonden jarenlang onder druk door verlies aan abonnees, kijkers en luisteraars. Maar dankzij internet en sociale media zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een jonger en breder publiek te bereiken. Journalisten publiceren op zoveel mogelijk kanalen tegelijk en maken nu ook nieuwsvideo’s en podcasts.

Op lokaal niveau is de journalistiek springlevend en blijken lokale omroepen en nieuwssites een uitstekend bindings-instrument. Deze ontwikkelingen vormen aanleiding om stil te staan bij de nieuwsproductie en nieuwsconsumptie in Fryslân, in de laatste decennia. Welk nieuws bereikt de Friezen, in welke vorm en langs welke kanalen?

Datum: vrijdag 8 april 2022
Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden,
Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden
Tijd: 10.00-18.00 uur
Prijs: € 25,- dagprogramma
(inclusief lunch en borrel)

Opgave voor dit symposium kan uiterlijk 30 maart 2022 via info@friesgenootschap.nl tegelijk met betaling van € 25,- op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v. Koninklijk Fries
Genootschap te Leeuwarden.