PhD Defence: Roel Lutkenhaus – Erasmus University Rotterdam

29 October 2020 | Erasmus University Rotterdam
On Thursday 29 October 2020 at 15:30hr, Roel Lutkenhaus will defend his PhD dissertation.

English:

In 1992, a scene from the TV show Medisch Centrum West—a popular Dutch medical drama— sparked conversations in Dutch living rooms about organ donation. On screen, a doctor had just informed a couple about their son, who had been admitted to the ICU after a car accident. The parents are torn between emotions as the doctor brings up the inevitable: “I am sorry. I know you don’t want to hear this, but Bart’s heart could save the life of another child.”

This scene is an example of Entertainment-Education (EE), a communication strategy that uses storytelling in dramatic serials on radio or TV. It shows how likeable characters, relatable settings, and dramatic plot twists can motivate audiences to talk about health or sustainability issues. EE is more than a message: it inspires communities to talk about their roles, priorities, and responsibilities and serves as a path to social and behavioral change.

Most EE interventions rely on radio and/or TV, while audiences have spread across channels since the advent of the Internet and especially young audiences have become difficult to reach. Online, audiences gather around niche interests, including topics such as fitness, cooking, and mindfulness.

While Medisch Centrum West inspired conversations in Dutch living rooms, it is now possible to extend these conversations to the Internet. This dissertation explores how this can be achieved. Uniting the EE strategy with digital approaches, it explores how audiences can be invited to discuss, reinforce, and further diffuse health-related messages through collective online media engagement.

Dutch:

In 1992 zorgde een scène van de Medisch Centrum West – een populaire medische dramaserie – voor een aantal ernstige gesprekken over orgaandonatie in Nederlandse huiskamers. Op TV had een arts een jong echtpaar op de hoogte gebracht van de toestand van hun zoon Bart, die na een auto-ongeval in kritieke toestand was opgenomen in het ziekenhuis: ‘Het spijt me. Ik weet dat jullie dit niet willen horen, maar Barts hart kan het leven van een ander kind redden.’

Deze scene is een voorbeeld van Entertainment-Education (EE), een communicatiestrategie die gebruikmaakt van populaire media op radio en TV.  Het toont hoe verhalen mensen kunnen aanmoedigen om over thema’s als gezondheid of duurzaamheid na te denken en te praten. EE is daarmee méér dan een boodschap: het kan groepen mensen inspireren om over prioriteiten, verantwoordelijkheden en verwachtingspatronen te praten – een belangrijke stap op het pad naar een gezondere, duurzame toekomst.

De meeste EE interventies maken gebruik van radio en/of TV, terwijl het publiek zich de afgelopen jaren gedeeltelijk naar het internet heeft verplaatst. Daar organiseren zij zich rond hun hobby’s en interesses, zoals als fitness, koken en mindfulness. Dit biedt een kans voor de EE-strategie: waar Medisch Centrum West voor gesprekken in huiskamers zorgde, is het tegenwoorden mogelijk om online gesprekken te stimuleren – met interactieve mediaformats of in samenwerking met social influencers bijvoorbeeld. Dit proefschrift verbindt vier decennia EE-onderzoek met een raamwerk aan digitale benaderingen die gezondheidsorganisaties kunnen helpen dit te bereiken.