Oratie Thomas Poell (UvA): Platformen, macht en collectiviteit

Platformen, macht en collectiviteit
Mediastudies

24 juni 2022 | 16:30 | Aula – Oude Lutherse kerk

Digitale platformen, zoals YouTube, Facebook, Google Search, Uber en Airbnb spelen een steeds grotere rol in de hedendaagse samenleving. Wat zijn de gevolgen voor de economische, culturele en politieke machtsverhoudingen? Thomas Poell gaat in zijn oratie in op deze vraag.

Lang was de veronderstelling dat platformen een democratisering van het maatschappelijke leven mogelijk maken. Individuele burgers hebben via platformen immers toegang tot oneindig veel informatie, nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen en tot krachtige instrumenten van culturele en politieke expressie. De laatste jaren is dit beeld vrijwel volledig gekanteld. Platformen worden tegenwoordig geassocieerd met discriminatie en censuur, de uitbuiting van arbeid, de verspreiding van propaganda en “fake news” en met een extreme concentratie van  financiële en politieke macht. Hoewel er nu meer aandacht is voor platform power, is niet duidelijk hoe deze macht precies werkt. Soms lijken platformen oppermachtig en soms vooral een speelbal van schimmige politieke organisaties, gewiekste ondernemers of netwerken van fanatici.

In zijn oratie zal Poell in drie stappen de werking en de gevolgen van platform power ontrafelen. Ten eerste bespreekt hij hoe platformen functioneren als markten, infrastructuren en governance-instrumenten. Vervolgens analyseert hij hoe macht circuleert in deze platformstructuren en hoe deze op hun beurt weer zijn ingebed in bredere maatschappelijke instituten en aansluiten bij langere historische ontwikkelingen. Ten slotte gaat hij in op de culturele, economische en politieke impact van platform power. Wat zijn de gevolgen voor diversiteit, gelijkheid, solidariteit en collectiviteit? En hoe kunnen wij ons als samenleving wapenen tegen negatieve gevolgen?

De oratie zal in het Engels worden uitgesproken.

Prof. dr. T. Poell, hoogleraar Data, Culture & Institutions: Platformen, macht en collectiviteit.

Deze oratie is hier live te volgen.
Meer informatie.