Open call: experts kolonialiteit, identiteit en ras voor Inward Outward symposium

— For English, see below —

Datum: 24 & 25 januari 2020
Locatie: Beeld en Geluid Media Parkboulevard 1, Hilversum

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020 organiseren het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het Inward Outward symposium. Dit internationale symposium onderzoekt de positie van audiovisuele archieven van over de hele wereld ten opzichte van vraagstukken rondom kolonialiteit, identiteit en ras.

Inward Outward nodigt experts op dit onderwerp uit om bij te dragen aan de eerste editie van dit internationale symposium. Dit kan via papers, lezingen, artistieke interventies, workshops, rondetafelbijeenkomsten etcetera.

Archieven hebben een bijzondere positie bij het creëren van verhalen en het definiëren van de geschiedenis. Zij bakenen af en bepalen wie wel en wie niet worden opgenomen in de verhalen die vanuit het archief worden verteld. Inward Outward onderzoekt wat ‘dekolonisatie’ van het archief kan opleveren voor het creëren van nieuwe kennisbronnen. Bezoekers kunnen speciale sessies bijwonen gericht op het onderzoeken van kolonialiteit, identiteit, geheugen en ras. Hoewel deze thema’s breed worden onderzocht in de context van geluids- en bewegende beeldcollecties wereldwijd, benadrukt het symposium ook de positie van de Nederlandse identiteit in haar verschillende verschijningsvormen.

Specificaties open call

Het voorstel dient opgestuurd te worden in een enkel document of docx-bestand, met een samenvatting van 300 woorden en een biografie van 50 woorden. Dit kan naar: inwardoutward@beeldengeluid.nl voor 30 september 2019, 10.00 uur CET. Inward Outward is een internationaal symposium, voorstellen worden in het Engels ingeleverd. Lees hier meer over de richtlijnen, het format en de praktische zaken rondom de Call for Presentations.

Over Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde heeft als doel om een onderzoeksinstituut van wereldklasse te zijn voor Zuidoost-Aziatische en Caribische Studies, met een focus op Indonesië en het ‘Nederlandse’ Caribisch gebied, vanuit een interdisciplinair en vergelijkend perspectief.

Over Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. We zijn een van de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen benadert vanuit media-historisch perspectief.


Open Call: Inward Outward Symposium – Critical Archival Perspectives on Coloniality, Identity and Race

Date: 24 & 25 January 2020
Venue: Beeld en Geluid Media Parkboulevard 1, Hilversum

On Friday the 24th and Saturday the 25th of January 2019, the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) & the Netherlands Institute for Sound and Vision (Sound and Vision) organise the symposium Inward Outward. This international symposium investigates the status of moving image and sound archives worldwide as they intertwine with questions of coloniality, identity and race.

Inward Outward invites experts across different disciplines and professions to engage with the topic through a variety of formats – including papers, performative lectures, screenings, artistic interventions, round table meetings, workshops and more.

Archives are vested with a particular power to constitute and define who is and who is not included in (his)stories. Inward Outward explores what “decolonizing” the archive – within and beyond the walls of established institutions – could offer for the production of new bodies of knowledge. Inward Outward offers dedicated sessions focused on investigating coloniality, identity, memory and race. While these themes are broadly explored in the context of sound and moving image collections across geographies, the symposium also emphasises the position of Dutch identity in its various manifestations.

Specifications open call

To submit a proposal, please send a single doc or docx file with a 300 word abstract and 50 word bio (per presenter) to inwardoutward@beeldengeluid.nl before September 30th, 10am CET. You can find the full Call for Presentations here.

About Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

The Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) aims to be a world-class research institute for the study of Southeast Asia and the Caribbean, with a focus on Indonesia and the ‘Dutch’ Caribbean, in an interdisciplinary and comparative perspective.

About Sound and Vision

Sound and Vision is the leading institute for media in the Netherlands and one of the largest audiovisual archives in the world. We preserve and provide access to different types of media. Sound and Vision is one of the leading authorities when it comes to providing insight into the Dutch media landscape and interpreting current developments from the perspective of media history.