NWO | Calling all PhDs: Synergy Award voor maatschappelijke impact

Synergy Award

—for English, see below—

Oproep aan promovendi in de Sociale en Geesteswetenschappen: ben jij klaar om impact te maken op de maatschappij?

Impact doet ertoe

Jonge wetenschappers bevinden zich vaak aan het front van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Toch hebben ze niet altijd de tijd, het netwerk of de middelen om innovatieve ideeën om te zetten naar maatschappelijke impact. NWO biedt een helpende hand. Elk jaar vaardigt NWO de Synergy Award uit voor het meest aantrekkelijke, gedurfde of aansprekende idee voor maatschappelijke impact in de Sociale en Geesteswetenschappen. Ben jij een promovendus, of ben je recent gepromoveerd? En denk jij dat jouw onderzoek een positieve impact op de maatschappij kan maken? Schrijf je dan voor 16 november in!

“Flinke stap in mijn wetenschapservaring”

Daudi van Veen en Tessa van de Rozenberg (Universiteit Leiden) namen deel aan de vorige Synergy Award en wonnen de finale. Tessa adviseert alle promovendi om mee te doen. “Het was een motivatie-oppepper voor mijn eigen PhD-onderzoek en een buitenkans om de impact van mijn onderzoek aan te scherpen. De pitch-training, de speech voorbereiden: het was intensief, spannend en vooral leerzaam.” Tessa en Daudi wonnen de finale met hun aanpak voor meer diversiteit in schoolboeken (Ethnicity and Gender in Schoolbooks). “Het is mooi om de kans te krijgen echt iets te doen met je onderzoek. Vooral spannend, maar ook wel leuk om van anderen te horen wat ze vinden. Het was een flinke stap in mijn wetenschapservaring”, vertelt Daudi.

Over de Award

Met de Synergy Award wil NWO promovendi een start bieden om hun wetenschappelijke inzichten in te zetten voor de samenleving. Vier kandidaten krijgen de kans om hun communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens een intensieve workshop. Vervolgens pitchen de vier kandidaten hun idee tijdens de online editie van Synergy ’21 op 4 februari 2021. Een jury en het publiek stemmen gezamenlijk welk idee zij het meest aantrekkelijk en indrukwekkend vinden. De winnaar ontvangt €2,500 en krijgt de mogelijkheid om de voortgang van het onderzoek te presenteren tijdens Synergy ’22.

Vragen? Neem contact met ons op via SynergyConference@nwo.nl.

Benieuwd hoe je mee kan doen? Schrijf je nu in via https://bit.ly/337jaM6!


Calling all PhDs in the Social Sciences and the Humanities: are you ready to make an impact on society?

Scientific impact matters

Young researchers often are at the forefront of scientific innovation, but don’t always have the time, network or financial means to translate those innovative insights into societal impact. NWO offers a helping hand. Each year, NWO hands out the Synergy Award for the most enticing, daring or compelling societal impact idea in the Social Sciences and the Humanities. Are you a PhD-candidate, or have you recently attained your PhD degree? And do you think your research can positively impact society? Then sign up before November 16th!

“It took my scientific experience to a much higher level”

Daudi van Veen and Tessa van de Rozenberg (Leiden University) took part in the previous Synergy Award and won the finale. Tessa urges all PhD students to take part. “It boosted my motivation for my own PhD research and gave me an opportunity to fine-tune the impact of my research. The pitch training session, preparing my speech: it was intensive, exciting and, above all, a valuable experience.” Tessa and Daudi won the finale with their strategy for introducing more diversity into school textbooks (Ethnicity and Gender in Schoolbooks). “It’s great to be given an opportunity to do something practical with your research. Distinctly nerve-racking, but also really interesting to hear what other people think of it. It took my scientific experience to a much higher level,” says Daudi.

About the Award

With the Synergy Award, NWO offers PhD candidate a head start in employing their research ideas for a better society. Four candidates will be offered the opportunity to further enhance their communicative skills during an intensive workshop. The four candidates will then pitch their idea during the online edition of Synergy ’21, on February 4th 2021. Both a jury and the public will vote for the most enticing and impressive idea. The winner will receive a prize of €2.500 and will get the opportunity to present their progress during Synergy ‘22.

Questions? Contact us at SynergyConference@nwo.nl.

Wondering how to join? Sign up now via https://bit.ly/337jaM6!