KNIR Colloquia

— for English, see below —

KNIR Colloquia stellen universitair docenten in staat om een wetenschappelijke workshop te organiseren aan het Koninklijk Nederlands Instituut Rome. Het subsidie-instrument richt zich op UD’s die (voor bepaalde of onbepaalde tijd) aangesteld zijn aan een van de zes klassieke universiteiten (RUG, UvA, VU,RUN, UL, UU) en momenteel geen onderzoeksprojectgelden van NWO, ERC e.d. tot hun beschikking hebben. KNIR Colloquia dienen om het onderzoeksprofiel en internationale netwerk van de aanvragers te versterken.

De geselecteerde onderzoekers krijgen de mogelijkheid om in Rome een driedaagse workshop te organiseren met ongeveer 10-15 deelnemers. Het KNIR biedt accommodatie en zaalruimten, en een budget van maximaal € 12.500,- voor reis- en overige verblijfkosten.

In 2020 zijn er vijf timeslots, zie de link en bijlage bij dit bericht voor verdere informatie: https://www.knir.it/nl/knir-colloquia.

KNIR Colloquia staan open voor alle disciplines en de voorgestelde onderwerpen hoeven geen inhoudelijk relatie met Rome, Italië of de Middellandse zeegebieden te hebben.

De deadline voor aanvragen is 1 oktober 2019.

English:

KNIR Colloquia offer the opportunity to organise an expert meeting at the Royal Netherlands Institute in Rome. This instrument is intended especially for university lecturers with a PhD (‘UD’, tenured or not) at one of the six classical Dutch universities (RUG, UvA, VU, RUN, UL, UU), who currently do not benefit from NWO/ERC funding or similar schemes, and would like to develop their research profile in an international setting.

The successful applicants can organise a 3-day workshop in Rome with c. 10-15 participants, with free accommodation at the KNIR and € 12,500,- for travel expenses etc. 

There are five timeslots in 2020, see this link and/or attached file for further information: https://www.knir.it/nl/knir-colloquia

The deadline for applications is the 1st of October 2019.

 Proposals from *all* disciplines are welcome, and topics do not need to be related to Rome, Italy or the Mediterranean.

Call for Applications

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *