Afscheidscollege: prof. dr. Huub Wijfjes (Universiteit van Amsterdam)

Ter gelegenheid van zijn emeritaat zal prof. dr. Huub Wijfjes hoogleraar Geschiedenis van de Nederlands radio en televisie (Erik de Vries Leerstoel), vanwege de Stichting Erik en Hans en Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, op vrijdag 16 december 2022 om 16.30 uur zijn afscheidscollege geven, getiteld

De wetten van televisie en de emancipatie van private emotie

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek. Het afscheidscollege vindt plaats in de Aula der Universiteit, Singel 411 (hoek Spui).

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen; de link vindt u in de agenda op de website.