Call for papers: EYE International Conference 2018

Call for papers
EYE International Conference 2018
Activating the Archive
Audio-Visual Collections and Civic Engagement, Political Dissent and Societal Change

Amsterdam, The Netherlands
26 to 29 May 2018

Hosted by EYE Filmmuseum

Deadline for submissions: 15 December 2017 www.eyefilm.nl/conference

The 2017-2018 academic year marks the fifteenth anniversary of the Master’s in Preservation and Presentation of the Moving Image (P&P), a programme of the University of Amsterdam in collaboration with EYE Filmmuseum, the Netherlands Institute for Sound and Vision, the Living Media Arts foundation, and others. EYE teams up with the University of Amsterdam and Sound and Vision in organising a special edition of its annual International Conference, to celebrate this milestone.

The conference will serve as a platform for exchange on developments in the fields of audio-visual archiving and presentation. It will consider those developments among others – but not exclusively – from the perspective of those with a connection to the P&P programme. The conference will also be an occasion for P&P alumni to reconnect, and for students and staff of audio-visual archiving and curation programmes worldwide to get in touch and to reflect together on past and future endeavours.

The EYE International Conference 2018 will take place in Amsterdam, from Saturday 26 May to Tuesday 29 May 2018. Participants are also invited to two annual side events: the EYE Collection Day, on Saturday 26 May, and the Open House at the EYE Collection Centre, on Tuesday 29 May.

The conference will be devoted to the following topic:

Activating the Archive: Audio-Visual Collections and Civic Engagement, Political Dissent and Societal Change

We are pleased to announce the attendance of three keynote speakers:

 • Prof. dr Thomas Elsaesser (University of Amsterdam and Columbia University, NY)
 • Prof. dr Julia Noordegraaf (University of Amsterdam)
 • Prof. dr Faye Ginsburg (New York University)

In seeking conference submissions, the programme committee will be led by the following questions:

 • how can twenty-first century audio-visual collections be turned into truly communal resources, and be mobilised for the common good?
 • how can the training of (future) preservationists, curators and programmers contribute towards this goal?

Examples of possible topics are:

 • Agency and resistance in or through audio-visual archiving and the (re)use of archival collections
 • (Archival) moving images as a resource for citizen engagement and advocacy
 • Varieties of/models for archival activism
 • Cooperation and exchange between institutional archives and various groups of stakeholders and users (e.g. researchers, filmmakers, activists) and ways of fostering those
 • The growing significance of non-specialist (e.g. municipal) and informal archives and their specific ways of involving stakeholders
 • Varieties of/models for community archiving
 • Archives, museums and presentation platforms (e.g. festivals, video-sharing websites and online repositories) as facilitators of engagement

But also:

 • Discrimination, bias and inequality in archival and presentation practice, and ways of counteracting those
 • Threats to archival autonomy, and how to resist them
 • Conflicts of interest between archival stakeholders, and how to overcome them
 • The politics of open and linked data
 • The societal (e.g. environmental) implications of archival sustainability
 • DIY practice and (socio-economic/political) issues in archival labour
 • The legal (rights management) and ethical (privacy) implications of collecting and reusing audio-visual records of social movements and various forms of dissent

We will programme a combination of case studies (or best practice papers) and more critical (academic-style) contributions.
Please send proposals (max. 300 words) along with a short bio (max. 100 words) to conference@eyefilm.nl, before 15 December.
Further practical information for attendees will follow in due course.

The conference programme committee:

Giovanna Fossati (EYE/UvA)
Anne Gant (EYE)
Eef Masson (UvA)
Patricia Pisters (UvA)
Gerdien Smit (EYE)
Erwin Verbruggen (Sound and Vision)

Exploring Integrated Arts & Culture Research – Smart Culture Conference 2017

23 & 24 November 2017
De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam
The ‘Exploring Integrated Arts & Culture Research’ – Smart Culture Conference 2017 is an academic work conference which aims to inspire and connect professionals who work on the crossroads of science, arts and culture. The conference will feature a full programme of keynotes, discussions and NWO arts & culture project presentations in themed sessions presented by academics and practitioners.The main focus of the conference is to explore the added value to science of knowledge as generated within museums as well as knowledge generated through artistic research thus taking humanities research to the next level.

The key aims of the Smart Culture Conference 2017 are to:

explore new roads that emerge when researchers from the science, culture and arts and museum community join forces;
offer inspiration;
share knowledge and experience.

Over the past years the organising partners have invested in innovative research programmes (e.g. Smart Culture – Arts and Culture [in Dutch] and Museum Grants) to further cooperation between science, museums, culture and arts. Academic and artistic knowledge as well as science generated through museum researchers will offer new perspectives. Various topics will be addressed by researchers of the current projects sharing their insights on themes such as ‘knowledge and (re)cognition’, ‘society and narratives’, ‘music and (renewed) audience involvement stimulating active participation in a changing society’ or ‘makers and discourse’. At the conference all presenters will be requested to focus on the fundamental research question of their projected and/or already accomplished research project.

International keynote speakers reflect on the artistic research landscape in the Netherlands from an international perspective, researchers share their insights and present their projects and finally the public is invited to participate in plenary sessions.

The ‘Exploring Integrated Arts & Culture Research’ – Smart Culture Conference 2017 welcomes researchers from universities and universities of applied sciences in arts and culture, professionals from museums and heritage institutions, policy makers, and other relevant societal partners.

More information: http://smartculture.nwo-aanmelden.nl/

Werken in de (geestes)wetenschap

RMa/PhD/Postdocs Masterclass
KNIR – Rome
11 – 19 juni 2018

Sluitingstermijn kandidaturen: 1 maart 2018

Inhoud
In deze Masterclass zal Frits van Oostrom zijn passie voor het werken in de wereld van de wetenschap delen met een select gezelschap jonge academici die hij in hun zekerheden en onzekerheden ten aanzien van hun toekomst in en buiten de wetenschap wil coachen.

De uitdagingen waarvoor jonge academici staan zijn niet gering: de intrinsieke druk van het vinden van het passende onderwerp; het afbakenen en uitgraven daarvan; de curieuze mengvorm van vrijheid en gebondenheid; de spanning tussen droom en daad in onderzoek – ze maken dat promovendi en postdocs onder aanmerkelijke (tijds)druk werken. En daarnaast het ongewisse, competitieve loopbaanperspectief, en daarmee samenhangende fricties tussen wat erbij hoort en goed voelt.

Toch zijn er steeds weer jonge mensen die vol overtuiging kiezen voor een leven in de wetenschap. Onderzoek doen, het volgen van de eigen fascinaties en daaraan je beste krachten geven, is en blijft nu eenmaal voor degenen die daarvoor bewerktuigd zijn een levensvervulling zonder weerga. Het is niet de geringste overeenkomst tussen wetenschap en kunst: dat ze zowel hun uitvoerders intens genot kunnen bezorgen als voor een breed publiek van grote waarde kunnen zijn. Aldus bezien zijn wetenschappers onverminderd geluksvogels. Gelukkig maar: de samenleving heeft ze nodig, ook al lijkt zij zich daarvan niet steeds bewust.

Over ideaal en werkelijkheid van wetenschapsbeoefening zal Frits van Oostrom in de unieke vrije ambiance van het Nederlands Instituut te Rome graag in gesprek gaan met jonge beoefenaren. Zowel de interne als externe grandeur en misère van de wetenschap zullen aan de orde komen. Van kansen en tegenslagen bij het doen van onderzoek, via de wetenschapscommunicatie (binnen de wetenschap en voor een breed publiek) tot en met denken, doen en laten in loopbaanperspectief. Iets concreter: afbakening, planning en volharding bij het onderzoek; schrijven, publiceren en spreken; zelfontplooiing, dienstverlening en scoren. Zijn daar recepten voor, en do’s en don’ts? Wat zijn nu eigenlijk de ideale competenties van de goede wetenschapper, en kan een mens zich daarin oefenen?

Frits van Oostrom wil zijn passie, visie en ervaring dienaangaande openhartig delen met de deelnemers. Indringende plenaire gesprekken zullen de hoofdmoot vormen, naar aanleiding van voorbereidende lectuur, concrete casus en presentaties in de groep. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor individueel advies en coaching. Het perspectief is professioneel, maar het persoonlijke zal niet buiten de orde zijn. De stad Rome staat garant voor een onuitputtelijke hoeveelheid prikkels maar belooft ook de noodzakelijke ontspanning op subliem niveau. Hoofddoel is een aantal inspirerende, memorabele dagen, van waaruit de deelnemers naar eigen keuze verder kunnen.

Cursusbeschrijving
Ter voorbereiding op deze Masterclass lezen de deelnemers een aantal teksten en voeren naar aanleiding daarvan een opdracht uit. De negendaagse Masterclass te Rome start op maandag 11 juni en eindigt op woensdag 19 juni, en omvat plenaire discussies en presentaties, deels in het KNIR en deels op locatie in de stad, alsmede coachingsbijeenkomsten in kleinere groepen en op individuele basis. Aan het einde van de Masterclass presenteren de deelnemers een conceptversie van een door hen uit te voeren en nader te bepalen project, dat een maand na afloop van de Masterclass in definitieve vorm wordt afgerond.

Studiepunten
5 ECTS, toegekend na afronding van de definiteve versie van het eindproject.

Beoordeling
Bijdrage aan de debatten, presentaties in groepsverband en individueel, (aandeel in) afsluitend project dat uiterlijk een maand na afloop van de Masterclass in Rome wordt afgerond.

Taal
Nederlands

Toelating
Tot deze Masterclass wordt een maximum van 15 deelnemers toegelaten op basis van een selectie. Voor toelating komen in aanmerking jonge academici uit alle disciplines die een Bacheloropleiding hebben afgerond: (R)MA studenten, AIO’s, postdocs en overige jonge onderzoekers al dan niet met een dienstverband binnen een onderzoeksinstelling.

Cursusgeld
Alle geselecteerde deelnemers hebben kosteloos toegang tot deze Masterclass.

Beurzen
Studenten en medewerkers afkomstig van de KNIR partneruniversiteiten (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen) krijgen een KNIR beurs: deze omvat gratis verblijf op het KNIR en een forfaitaire reiskostenvergoeding van € 100,-. Alle overige uitgaven zijn voor eigen rekening.

Overige deelnemers dienen de kosten van reis en verblijf op het KNIR zelfstandig te financieren. De kosten van het verblijf op het KNIR gedurende deze Masterclass (8 nachten) bedragen € 160 p.p.

Kandidaatstelling
Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart 2018 kandidaat stellen voor deelname aan deze Masterclass. Bericht over toelating volgt in de tweede helft van maart 2018. Bij de kandidaatstelling (via onderstaande link) dienen belangstellenden hun CV en een motivatiebrief in te leveren, alsmede (in het geval van studenten) een recent overzicht van hun studieresultaten.

Voorzieningen te Rome
Alle deelnemers worden gehuisvest in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, gelegen aan de rand van het stadspark Villa Borghese gesitueerd op loopafstand van het historische centrum van de stad. De accomodatie omvat gemeenschappelijke slaapkamers en sanitaire voorzieningen (inclusief was- en droogmachines), alsmede een grote woonruimte en keuken waar maaltijden kunnen worden bereid. Alle bewoners van het KNIR hebben permanent toegang tot de bibliotheek, de academische lounge en de tuinen, alles voorzien van internettoegang (Eduroam).

Nadere inlichtingen
E-mail: secretary@knir.it
Telefoon: (+39)063269621

Meer informatie en aanmelden: https://www.knir.it/nl/tile/masterclass-frits-van-oostrom/

Transmission in Motion

2017-2018 Seminar Programme Transmission in Motion

Technological developments inform the ways information travels through media, turn archives into ‘dynarchives,’ and set knowledge cultures in motion. Such developments foreground the performativity of practices of transmission and the materiality of mediation; moreover, they point to movement and embodiment as key to both transmission and mediation. Moving images, motion capture, virtual mobility, mobile and algorithmic media, and haptic interfaces are some of the technologies which exemplify the way in which movement, embodiment and performativity are increasingly part of both what is captured and communicated by media, and how media afford interaction. Movement, motion and gesture are also at the crux of new insights into practices of teaching and learning, health, and embodied cognition. This new centrality of movement, motion and gesture opens up a transdisciplinary terrain for research and development, and new possibilities for cross-sector collaborations between the humanities, sciences and the arts, as well as with partners from within industry, care and education. This is the terrain of Transmission in Motion.

To participate, please send an email to TIM@UU.nl to receive additional information and readings. RMA Students can acquire 3 EC if they attend all meetings and write blogposts after each meeting. Please register at TIM@UU.nl. For more information, contact Maaike Bleeker at m.a.bleeker@uu.nl.

Seminar programme

1 November 2017 (15-17h):  Nicolas  Salazar Sutil (University of Leeds)  “How to get a Wall to Dance: Transmission Media from a New Materialist Angle”

Place: Parnassos, Kruisstraat 201.

In this presentation, Nicolas Salazar Sutil will unpack a few ideas developed in his latest book Matter in Transmission (Bloomsbury, forthcoming). Transmission media does not only concern forms of telecommunicational transmission (via electricity, radiowaves, microwave, infrared and so on). Transmission media can also refer to raw matter—rock, for example. Calcite rock, which are rock made up of the same chemical component as human bone, can convey energy in the form of vibrant movement. Drawing on the depiction of animal motion in European Upper Paleolithic cave graphics as his example, and based on site-specific work carried out in Altamira and Chauvet caves, Salazar Sutil argues that limestones and limestone caves are cultural media in their own right, akin to what neomaterialist media theorists call “nature-media”. His presentation will also explore the possibility of combining two different movement disciplines— dance and climbing— as research methodology.  As such, climbing and bouldering are unique embodied perspectives that can be performed to gain a tacit knowledge of movement in the rock itself. Moving with rock acknowledges the raw wall as agent for embodied cultural transmission. Underground walls ring and dance.

Nicolas Salazar Sutil (PhD Goldsmith, London) is a Chilean author, researcher and creative practitioner whose practice cuts across theatre, dance, psychogeography, social choreography, computer-assisted choreography and eco practices. His writings concern various aspects of movement such as its representation in symbolic language and code, the technologization of movement, and movement as transmission media. Key ideas that recur in his work are: kinetopoiesis, jism, paleocyber, transmission media, landesque immersion, and critical creativity.  He is the author of Theatres of the Surd: the influence of Mathematical Thinking on Avant-Garde Theatre, and of Motion and Representation: the Language of Human Movement (MIT Press, 2015), Digital Movement: Essays in Motion Technology and Performance (ed. with Sita Popat, Palgrave, 2016) and Matter in Transmission: Mediation in a Paleocyber Age (Bloomsbury, 2018).

Next meetings:

13 December  2017 (15-17h, please note: place tba): Frank Kessler (Utrecht University) Media and the Reconfiguration of the Senses”

17 January 2018 (15-17h, Parnassos, Kruisstraat 201):  Aud Sissel Hoel (Norwegian University of Science and Technology) “Image Classification Using Deep Neural Networks: Some Thoughts from the Point of View of Operative Images and Embodied Perception”

21 February 2018 (15-17h, Parnassos, Kruisstraat 201): Melvin Wevers (Digital Humanities Group KNAW HUC) “Using Neural Networks to Study Conceptual Shifts in Text and Image”

28 March 2018 (15-17h, Parnassos, Kruisstraat 201): Emilia Barakova (TU Eindhoven, Designed Intelligence) & Roos van Berkel (Choreographer and Movement Researcher) talk about their collaborative research in the field of behavioral robotics and intelligent systems.

25 April 2018 (15-17h, Parnassos, Kruisstraat 201): Maaike Bleeker (Utrecht University)  “Corporeal Literacy as Perspective on Human-Technology Interaction”

23 May  2018 tba.

Transmission in Motion is a hybrid research community that brings researchers from across disciplines together with artists and other partners from outside the academy. Transmission in Motion provides a platform for seminars, meetings and presentations, and mediates the development of partnerships and research projects.

 

 

Call for Chapters | Locating Imagination. Popular Culture, Tourism & Belonging

[Call for Chapters]
Edited Volume: Locating Imagination. Popular Culture, Tourism & Belonging.
Abstract Deadline: 20 November 2017
Contact: locatingimagination@eur.nl

In the wake of a successful multidisciplinary and international conference on the intersections between popular culture and notions of place held at Erasmus University Rotterdam (5-7th of April 2017) and initial interest from a reputable academic publisher, contributions are being welcomed for an edited volume entitled: Locating Imagination. Popular Culture, Tourism & Belonging.

As processes of globalization are ongoing, people have become more mobile than ever before. Not only does the increasingly ubiquitous presence of popular media culture facilitate imaginary travel to faraway places, but also stimulates a corresponding desire to actually experience the places connected to movies, TV-series, music, literature and video-games in person. Rapid increases in tourism towards places related to The Lord of the Rings in New-Zealand, Harry Potter in the United Kingdom and Game of Thrones in Croatia and Northern Ireland are just a few eye-catching examples of the increasingly intertwined nature of media, culture and place.

This volume intends to provide a timely, critical, integrated and multidisciplinary account of the multifaceted ways in which media, culture and place intertwine in an increasingly globalizing and multi-mediatized world. As such, we are seeking cutting-edge, empirically rich contributions from scholars across disciplines, including media studies, literary studies, fan studies, ethnomusicology, popular music studies, cultural geography, tourism studies, cultural sociology and place- & destination management, amongst others. We invite chapters that address central themes around the intersections of (popular) culture, place, tourism and belonging, such as:

•    Fan pilgrimages
•    Place identity and popular culture
•    Contemporary literary tourism
•    Music tourism
•    Historical media tourism
•    Themed and simulated spaces
•    Music festivals
•    Video-game-inspired tourism
•    Virtual tourism
•    Media- and fan conventions
•    Transmedia marketing and tourism
•    Place and storytelling
•    Media tourism in the media

We welcome suggestions for theoretically informed chapters based on qualitative or quantitative empirical research of around 6.000 words. Please send abstracts of a maximum of 500 words, in addition to a brief biography (max. 150 words) to: locatingimagination@eur.nl. The deadline for sending in abstracts is Monday 20th of November 2017.

Kind regards, on behalf of the editorial board,
Prof. dr. Stijn Reijnders; Abby Waysdorf, MA; Leonieke Bolderman, MA; and Nicky van Es, MSc